0920-296 296

Remisser

Med hög kompetens är vi en naturlig remissinstans för patienter från norr- och västerbotten.

Vår samlade kompetens gör att du kan känna dig trygg när din lokala veterinär remitterar till oss eller du själv väljer att söka dig hit. 

Vill du att din veterinär ska remittera till oss kan du be de skicka journalkopiorna så undviker vi att utföra redan gjorda åtgärder/undersökningar.

Du kan boka tid direkt eller mejla oss om du har en önskan att förflytta vården av ditt djur till oss.