0920-296 296

Specialistvård

Vi är utbildade specialister inom hund- och kattens sjukdomar med flertalet tilläggsutbildningar.

Hos oss finner du 3 av länets 4 specialister.

Vi utfärdar specialistintyg som patella- och hjärtintyg för rasklubbarnas avelsprogram.

Vi erbjuder utredning och behandling av långvariga och/eller komplicerade besvär kopplat till internmedicin, ultraljud av buk och hjärta, hudbesvär samt komplexa fall med flera samtidiga besvär eller diagnoser. Vi utför även komplexa mjukdelsoperationer, både akuta och planerade.

Specialistbesök och utökade utredningar kan du enkelt boka in online eller genom att ringa oss.