0920-296 296

tillsammans skapar vi framtiden

Vårt hållbarhetsarbete

Vi tar ansvar och tänker långsiktigt!
Hållbarhet genomsyrar vår värdegrund och kan appliceras på många aspekter.

Hållbara kundrelationer

Men hög kompetens inom veterinärvården kan vi göra en adekvat bedömning av ditt djurs behov och ge kvalitativa råd till dig som djurägare.

Vi strävar efter en hög vetenskaplig nivå och att hänga med i utvecklingen.

Våra hållbara kundrelationer innebär att vi som vårdgivare jobbar tillsammans med Dig mot samma mål, som ett team.

Vi avser att arbeta nära våra remittenter för att sprida kunskap i våra olika specialområden vi besitter i regionen. Vi tror på att samverkan är för djurens bästa.

Hållbar miljöstrategi

Veterinärvård håller en hög hygiennivå och innebär både engångsartiklar, kemikalier och användande av läkemedel som tex antibiotika.


Vår hållbara miljöstrategi innebär att vi aktivt väljer lokala, regionala, svenska samarbetspartners vid inköp av produkter och tjänster i den utsträckning som är möjlig. Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck genom att sopsortera allt vårt avfall, ha en ansvarsfull antibiotikapolitik, att inte köpa mer produkter än vi behöver, planera våra resor, välja gröna leverantörer etc

Hållbart medarbetarskap

Vårt hållbara medarbetarskap innebär bland annat att våra medarbetare har en hög grad av medbestämmande, ett närvarande ledarskap och en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Vi arbetar med utveckling där medarbetarna är delaktiga i att utveckla sig själva och vår gemensamma arbetsplats.

Hållbart Globalt ansvar

Efter varje avlivning som utförs av oss planterar vi ett träd i VI-skogen.

Tillsammans skapar vi ett nytt liv, bekämpar fattigdom och bidrar till ett jämnställt samhälle för en hållbar planet.