0920-296 296

VeterinärernaHÄLSA

Vad är fördelen?

Att regelbundet göra hälsokontroller och lära känna ditt djurs normalvärden gör det lättare att upptäcka när något inte står rätt till.

Helst vill vi hålla ditt djur så friskt som möjligt, och annars hitta ev sjukdom så tidigt som möjligt för att kunna agera snabb

0 - 3 år

Hälsoundersökning

Pris 995 SEK vid första besöket.
10% rabatt från 2a besöket*

4 - 6 år

Hälsoundersökning

Blodprov organvärden

Pris 2 179 SEK vid första besöket.
10% rabatt från 2a besöket*

7 år och äldre

Hälsoundersökning

Blodprov organvärden + blodvärden

Sköldkörtelvärde för katt

Pris första besöket:
Hund: 2 855 SEK
Katt: 3 445 SEK
10% rabatt från 2a besöket*

Ultraljud

Efter 7 års ålder har du möjlighet att välja till ett ultraljud av bukorganen till 10% rabatt.

Ultraljud som tillval kan ske 1 gång under programmet.


Ditt djurs hälsoresa

Hur fungerar det?

*Djurets första besök sker till ordinarie pris. Därefter får du 10% rabatt på hela besöket varje gång du besöker oss årligen.

Det innebär att vid varje "VeterinärernaHälsa"-besök får du 10% rabatt på nästa "VeterinärernaHälsa"-besök. För att få rabatten måste programmet vara aktivt och nästa besök bokas inom 11-13 månader efter det föregående besöket.

Vi har en standard rekommendation för varje besök som är anpassad efter djurets ålder. Endast innehållet i paketet är rabatterat. Du kan välja att kliva in i VeterinärernaHälsa där du själv känner att det passar för dig och ditt djur och förbinder dig inte till att fortsätta i programmet om du önskar avbryta.

Eventuella ytterligare åtgärder eller behandlingar som tillkommer under besöket debiteras enligt aktuell prislista.